3x Rimefeather Owl,
2x Rakdos Pit Dragon,
2x Djinn Illuminatus,
Sakashima the Imposter,
Kira, Great Glass-Spinner,
Excruciator,
2x Aetherplasm,
3x Gelectrode,
2x Rimescale Dragon,
17 creatures
4x Skred,
4x Surging Aether,
2x Invoke the Firemind,
3x Seal of Fire,
4x Rite of Flame,
1x Shock,
Dark Depths
18 other
3x Izzet Signet,
2x Izzet Boilerworks,
Steam Vents,
Scrying Sheets,
Mouth of Ronom,
8x Snow-covered Island,
8x Snow-covered Mountain,
20 mana-lands + 3 signets
De bedoeling is om zo snel mogelijk de fatties neer te krijgen. Supercheape
burn en wat medium ripple-bounce om te stallen tot je de mana hebt.
Eventueel de mana opvoeren via signets of beter nog Rite of Flame. Als je
eenmaal de Owl of Rimescale Dragon hebt liggen, alles van de opponent snow
maken en swingen. Als je de Djinn hebt liggen kan je lachen met Skred.
Eventueel kan je de fatties iets sneller neerleggen met Aetherplasm.
En als 't echt lang duurt; een Rite of Flame (met bijv. 2 in de graveyard) die
je bijvoorbeeld 6x replicate via de Djinn waardoor je in 1 beurt 6 counters
van de Dark Depths kan halen.